MoonFarm on Chainlink Việt Nam Live

Oct 15, 2021, 1:00 – 2:00 PM

MoonFarm Finance - CeDeFi Yield Farming Aggregator đa chuỗi - đã tích hợp Chainlink Price Feeds trên Binance Smart Chain (BSC) mainnet. Thuật toán MoonFarm có thể xác định khi tổn thất vô thường xảy ra và thay đổi farm để tránh mất mát. MoonFarm là một hybrid yield farming aggregator kết hợp giữa Tài chính tập trung và phi tập trung (CeFi và DeFi). MoonFarm tối ưu hóa lãi suất Yield Farming (APY/

About this event

MoonFarm Finance - CeDeFi Yield Farming Aggregator đa chuỗi - đã tích hợp Chainlink Price Feeds trên Binance Smart Chain (BSC) mainnet. Thuật toán MoonFarm có thể xác định khi tổn thất vô thường xảy ra và thay đổi farm để tránh mất mát.

MoonFarm là một hybrid yield farming aggregator kết hợp giữa Tài chính tập trung và phi tập trung (CeFi và DeFi). MoonFarm tối ưu hóa lãi suất Yield Farming (APY/ APR) và cung cấp cho người dùng khả năng chọn farm họ muốn sử dụng hoặc hệ thống sẽ tự động xác định chiến lược farm tốt nhất bằng cách sử dụng công cụ tối ưu hóa năng suất. MoonFarm có thể tích hợp tất cả các chuỗi khác một cách nhanh chóng để người dùng có thể farm với native token trên tất cả các chuỗi. Solana trên Raydium, Avax trên Pangolin, Polygon trên Quick Swap, MDT trên Heco chain, Near trên Ref Finance.

Speaker: Frank Dang, CGO tại MoonFarm

MoonFarm: https://moonfarm.finance/ MoonFarm Twitter: https://twitter.com/MoonfarmFinance MoonFarm Blog: https://moonfarmfinance.medium.com/moonfarm-finance-integrates-chainlink-price-feeds-to-secure-moonfarm-algorithm-farming-strategy-844d11ed6909 MoonFarm Telegram: http://t.me/MoonfarmFinance

moonfarm #chainlink #BSC

Contact Us