Kyber Network trên Chainlink Việt Nam Live | Định tuyến giao dịch động cho DeFi

Dec 3, 2021, 12:00 – 1:00 PM

Kyber Network nhắm đến mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng thanh khoản bền vững cho DeFi. Là một trung tâm thanh khoản, Kyber tổng hợp tính thanh khoản từ các giao thức và nguồn khác nhau để cung cấp mức giá tốt nhất cho người sử dụng như Dapps, các trình tổng hợp aggregators, các nền tảng DeFi và những người dùng bán lẻ. Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp thanh khoản cho Kyber Network, và các Dapps có th

About this event

Kyber Network nhắm đến mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng thanh khoản bền vững cho DeFi. Là một trung tâm thanh khoản, Kyber tổng hợp tính thanh khoản từ các giao thức và nguồn khác nhau để cung cấp mức giá tốt nhất cho người sử dụng như Dapps, các trình tổng hợp aggregators, các nền tảng DeFi và những người dùng bán lẻ.

Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp thanh khoản cho Kyber Network, và các Dapps có thể tích hợp các giao thức khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu thanh khoản của họ. Sử dụng Kyber, các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng sáng tạo, bao gồm các dịch vụ hoán đổi token tức thì, luồng thanh toán ERC20, và các DApps tài chính - giúp xây dựng một thế giới nơi bất kỳ token nào cũng có thể sử dụng được ở bất kỳ đâu.

Kyber đang cung cấp năng lượng cho hơn 100 dự án tích hợp và đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hơn 8 tỷ USD kể từ khi thành lập.

Diễn giả : Mike Le - Smart Contract Lead

Website: https://kyber.network/ Twitter: https://twitter.com/kybernetwork/ Facebook: https://www.facebook.com/kybernetwork Telegram:https://t.me/KyberVietnamese

Contact Us