Central Bank Digital Currency & Digital Vietnam Dong

Sep 20, 2021, 1:00 – 2:30 PM

Mở màn cho buổi live Q&A; đầu tiên của Chainlink Việt Nam, chúng ta sẽ nói chuyện cùng Joaquim Matinero Tor về giải pháp CBDC (Tiền điện tử Ngân hàng Trung ương). Cách nó ảnh hưởng tới mọi người, cách Chainlink có thể giúp dự án này, và cách mà công nghệ này sẽ thay đổi cách mà chúng ta tiêu dùng vĩnh viễn. Nếu bạn chưa biết CBDC là gì thì đây là cơ hội để bạn tìm tòi bước đầu về những khả năng và

About this event

Mở màn cho buổi live Q&A đầu tiên của Chainlink Việt Nam, chúng ta sẽ nói chuyện cùng Joaquim Matinero Tor về giải pháp CBDC (Tiền điện tử Ngân hàng Trung ương). Cách nó ảnh hưởng tới mọi người, cách Chainlink có thể giúp dự án này, và cách mà công nghệ này sẽ thay đổi cách mà chúng ta tiêu dùng vĩnh viễn.

Nếu bạn chưa biết CBDC là gì thì đây là cơ hội để bạn tìm tòi bước đầu về những khả năng và rủi ro của công nghệ mới này. Chuyên gia trong ngành Matinero sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm!

Tham gia vào nhóm chính thức của Chainlink Việt Nam tại: -Facebook: https://www.facebook.com/groups/chainlinkvietnam -Telegram: https://t.me/chainlinkVIETNAM

Contact Us