Central Bank Digital Currency & Digital Vietnam Dong

Chainlink Vietnam
Mon, Sep 20, 2021, 8:00 PM (GMT+7)

About this event

Mở màn cho buổi live Q&A đầu tiên của Chainlink Việt Nam, chúng ta sẽ nói chuyện cùng Joaquim Matinero Tor về giải pháp CBDC (Tiền điện tử Ngân hàng Trung ương). Cách nó ảnh hưởng tới mọi người, cách Chainlink có thể giúp dự án này, và cách mà công nghệ này sẽ thay đổi cách mà chúng ta tiêu dùng vĩnh viễn.

Nếu bạn chưa biết CBDC là gì thì đây là cơ hội để bạn tìm tòi bước đầu về những khả năng và rủi ro của công nghệ mới này. Chuyên gia trong ngành Matinero sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm!

Tham gia vào nhóm chính thức của Chainlink Việt Nam tại: -Facebook: https://www.facebook.com/groups/chainlinkvietnam -Telegram: https://t.me/chainlinkVIETNAM


Organizer

  • Nam Nguyen Son

    Nam Nguyen Son

    Chainlink Labs

    Community Manager

    View Profile