ByteNext x Chainlink AMA

Nov 26, 2021, 12:00 – 1:00 PM

ByteNext | The NFT-Centric Metaverse Incubator là một vườn ươm được thiết kế để ra mắt các dự án NFT & Metaverse. Hệ sinh thái của ByteNext lấy NFT làm cốt lõi, lấy tiền đề phát triển Metaverse làm toàn diện. Dự án đầu tiên ra mắt là AvatarArt | A Curated NFT Marketplace. Đứng trước những truy vấn về giá trị thực của nghệ thuật và NFT, AvatarArt đặt mục tiêu bảo toàn giá trị của tài sản số từ đó k

About this event

ByteNext | The NFT-Centric Metaverse Incubator là một vườn ươm được thiết kế để ra mắt các dự án NFT & Metaverse. Hệ sinh thái của ByteNext lấy NFT làm cốt lõi, lấy tiền đề phát triển Metaverse làm toàn diện.

Dự án đầu tiên ra mắt là AvatarArt | A Curated NFT Marketplace. Đứng trước những truy vấn về giá trị thực của nghệ thuật và NFT, AvatarArt đặt mục tiêu bảo toàn giá trị của tài sản số từ đó kiến tạo một nền kinh tế Metaverse bền vững. Tác phẩm nghệ thuật được chào bán trên AvatarArt thông qua quá trình kiểm định của các đối tác có chuyên môn cao trong ngành, tiêu biểu là CHỌN - nhà đấu giá tác phẩm nghệ thuật lớn nhất Việt Nam - nhằm mở cửa cho nghệ thuật Việt tiếp cận làn sóng NFT toàn cầu

ByteNext đang phát triển một hệ sinh thái được tối ưu hóa cho việc triển khai NFT, bao gồm DEX, LaunchPad và Yield Guild. Launchpad hỗ trợ INO, cho phép số hóa các tác phẩm để tối ưu hóa lợi ích cho cộng đồng với các nền tảng công nghệ VR & AR. Điều này giúp xây dựng cộng đồng xung quanh dự án, tạo ra các hiệu ứng tích cực về giá trị cho các token nhằm giúp tăng khả năng tiếp cận của dự án.

Diễn giả: Tĩnh Phạm - CEO of Bytenext.io, Uyên Phạm - CMO of Bytenext.io

Website: https://bytenext.io/ Twitter: https://twitter.com/Bytenextio Facebook: https://www.facebook.com/ByteNext YouTube: https://www.youtube.com/c/BYTENEXT Telegram: https://t.me/ByteNextVietnamCommunity Medium: https://medium.com/bytenext

Contact Us