Blockchain Workshop #2: Vấn đề blockchain oracles là gì?

Nov 19, 2021, 12:00 – 1:00 PM

Oracles là gì? Chainlink là gì? Tại sao blockchain và smart contract lại cần sử dụng oracles để phát huy hết 90% hiệu năng và trường hợp sử dụng? Tất cả các câu hỏi trên sẽ được giải đáp tại Blockchain workshop #2 của Chainlink Việt Nam. Mời các bạn đón xem vào 7 PM, thứ Sáu ngày 19/11 tại https://www.facebook.com/groups/chainlinkvietnam

About this event

Oracles là gì? Chainlink là gì? Tại sao blockchain và smart contract lại cần sử dụng oracles để phát huy hết 90% hiệu năng và trường hợp sử dụng?

Tất cả các câu hỏi trên sẽ được giải đáp tại Blockchain workshop #2 của Chainlink Việt Nam.

Mời các bạn đón xem vào 7 PM, thứ Sáu ngày 19/11 tại https://www.facebook.com/groups/chainlinkvietnam

Contact Us