Blockchain workshop #1: Bảo vệ tài sản crypto

Oct 23, 2021, 1:00 – 2:00 PM

Cùng tìm hiểu các phương thức bảo vệ tài sản crypto mà bạn đang sở hữu một cách hiệu quả và an toàn nhất; các cách bảo vệ chính mình khỏi những cuộc tấn công phishing, scam, lừa đảo, chiêu trò online; các cách để bạn và chỉ có mình bạn là chủ sở hữu của những tài sản số đó. Sự kiện sẽ được trực tiếp trên Facebook và đăng lại trên kênh YouTube. Tham gia và theo dõi Facebook, Telegram và YouTube của

About this event

Cùng tìm hiểu các phương thức bảo vệ tài sản crypto mà bạn đang sở hữu một cách hiệu quả và an toàn nhất; các cách bảo vệ chính mình khỏi những cuộc tấn công phishing, scam, lừa đảo, chiêu trò online; các cách để bạn và chỉ có mình bạn là chủ sở hữu của những tài sản số đó.

Sự kiện sẽ được trực tiếp trên Facebook và đăng lại trên kênh YouTube.

Tham gia và theo dõi Facebook, Telegram và YouTube của Chainlink Việt Nam để được nhắc lại khi sự kiện bắt đầu. https://www.facebook.com/groups/chainlinkvietnam https://t.me/chainlinkVIETNAM https://www.youtube.com/channel/UCr2v0nlKexeIphgJ-6tNELw

Contact Us